شرایط گارانتی محصولات Beats

شرایط گارانتی محصولات Beats :

  • دستگاه به مدل و مشخصات مندرج در سایت دلتوس و مربوط به این شماره کارت، دارای 12 ماه گارانتی می باشد.
  • ریختن مایعات و اسپری های تمیز کننده، شکستگی، صدمات فیزیکی و شیمیایی، فرورفتگی و تغییر فرم و مخصدوش شدن کارت گارانتی باعث ابطال گارانتی می شود.
  • لوازم مصرفی مانند سیم، کابل رابط و فوم پوشش هدفون شامل گارانتی نمی باشند.
  • اقدام به تعمیر یا سرویس دستگاه توسط کارشناسان خارج از مرکز تعمیرات دلتوس، باعث ابطال گارانتی می شود.
  • جهت استفاده از سرویس گارانتی، ارائه کارت گارانتی، فاکتور خرید و جعبه کالا الزامی می باشد.