چگونه گوشی را به کنترل تبدیل کنیم؟

تا حالا براتون پیش آمده که کنترل تلویزیون را گم کرده باشید؟ یا باتری آن تمام شده باشد و زمان مناسبی برای خرید نباشد؟ و یا دچار ایرادی شده باشد و کار نکند؟ حالا تصور...