Tag - Power key

روشهای خاموش کردن آیفون X

خاموش کردن آیفون X به کمک دکمه کناری گوشی Power Key :دکمه Side و هر دو دکمه Volume را همزمان با هم فشار دهید و چند ثانیه نگه دارید. بعد از آن گزینه “Slide to Power...