Tag - cash

چگونه حافظه آیفون و آیپد را خالی کنیم؟

 بخش Other چیست و چگونه این فضا را حذف کنیم؟ در بسیاری از مواقع که آیفون و یا آیپدتان را به کامپیوتر وصل و برنامه  iTunes را اجرا می کنید، ممکن است ببینید که حجم بسیار زیادی...