Tag - apple tv

غیرفعال کردن Update سیستم Apple TV

در این مقاله به ارائه دستورالعمل های چگونگی غیرفعال کردن به روز رسانی نرم افزارهای خودکار در Apple TV 4 یا Apple TV 4K با سیستم عامل tvOS می پردازیم. به ترتیب گام های زیر را...