Tag - عمر باتری

قانون 80-20 در شارژ کردن باتری گوشی یعنی چه؟

ایا میدانید قانون 80-20 در فرآیند شارژ باتری گوشی شما چه نقشی دارد؟ حال میدانستید این قانون در افزایش ‌عمر باتری گوشی ها هم صدق میکند؟قانون 80-20 مربوط به باتری گوشی شماست. یعنی اینکه با...