Tag - دانلود ios

قابلیت های iOS 8.1

با توجه به ارائه iOS 8 در ماه گذشته خیلی از کاربران آیفون با مشکلاتی همچون ارسال پیام های گروهی مواجه بودند، اما با ارائه iOS 8.1 در 2 روز گذشته بسیاری از مشکلات برطرف...