Tag - خرابی موبایل

این 3 نکته مهم را قبل از سپردن گوشی خود به تعمیرکار موبایل رعایت کنید

موبایل دیگر تنها حکم وسیله ای ارتباطی را ندارد و پا را فراتر از هدفی که به خاطرش اختراع شد، گذاشته است. تصور کنید، در یک روز عادی در حال بررسی شبکه های اجتماعی و...