Tag - ثبت گوشی مسافری

ثبت گوشی مسافری در سایت گمرک دوباره راه اندازی شد

با توجه به اختلال ایجاد شده در سایت گمرک و بسته شدن ثبت گوشی مسافری در روزهای پایانی سال، اعتراضات گسترده ای در صنف موبایل در شهرهای مختلف شکل گرفت. نتیجه این اعتراضات، مکاتبه ها و...