Tag - استفاده از باطری

استفاده صحیح از باطری

در اولین استفاده ازلپ تاپ، دستگاه خود را ۸ ساعت در حالت خاموش در حالت شارژ قرار دهید و بهتر است که این کار را تا سه بار تکرار نمایید. قبل از استفاده از...