Tag - آنلاک اپل آیدی

حذف اپل آیدی لاک شده (حذف آیکلود) از آیفون / Remove iCloud

این روزها واژه های حذف آیکلود، حذف اپل آیدی و یا Remove iCloud زیاد شنیده می شود.اگر آیفون شما با اپل آیدی لاک شده مواجه شد و با یکی از پیغام های زیر مواجه شدید، یعنی...