آیا برای شارژ تلفن همراه می توان از هر شارژری استفاده کرد؟