محصول جدید سوپرسل؛ بازی Brawl Stars

محصول جدید سوپرسل؛ بازی Brawl Stars

سوپرسل به تازگی پنجمین محصول خود را با نام Brawl Stars در اپ استور کانادا عرضه کرده است، همانطور که می‌دانیم اکثر اپلیکیشن‌ها در ابتدا به طور محدود در بعضی اپ استورها منتشر می‌شوند و پس از گذشت دوران آزمایشی به زودی شاهد انتشار جهانی آن خواهیم بود.

صثصثص

در بازی Brawl Stars که در سبک استراتژیک آنلاین است همانند کلش آو کلنز با جمع آوری اکسیر و منابع خواهیم توانست نیروهای خود را ارتقا دهیم.

برای دستیابی به آیتم‌های تازه 4 جعبه در اختیار دارید و دوستانی که می‌توانید دوباره بخوانید تا با هم جدالی دیگر داشته باشید.

صثصث

بازی مورد بحث نبردهای سه نفره دارد و می‌توان از کاراکترهای مختلف در مبارزات بهره گیرید، محصول تازه‌ی سوپرسل به زودی در اپ استور انتشار جهانی خواهد داشت، باید تا آن روز منتظرش بمانیم.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *