“مشتریان دلتوس

مجموعه ما را بدون لبخند رضایت ترک نخواهند کرد”

گارانتی دلتوس با هدف رسیدگی سریع‌تر به انتقادات و شکایات مشتریان خدمات پس از فروش در کلیه زمینه‌ها تلاش می‌کند تا با استفاده از امکانات جدید ارتباطی فضای مناسبی را جهت ارائه خدمات به مشتریان فراهم آورد. به همین منظور مشتریان دلتوس می‌توانند با تکمیل و ارسال فرم ذیل انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از عملکرد کلیه بخش های خدمات پس از فروش به اطلاع مدیریت این واحد برسانند. این سامانه به منظور ارائه انتقادات، پیشنهادات و شکایات مردمی راه اندازی شده است تا ضمن تکریم ارباب رجوع، به شکایات مشتریان در امور گارانتی، خدمات پس از فروش و تعمیرات در چهارچوب قوانین و مقررات جاری رسیدگی تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی مشتریان گرامی نباشد.

شاکی کیست ؟ شکایت چیست؟

1-    رسیدگی به شکایات: فرایندی است که پس از اعلام شکایت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، برای شفاف سازی امور و رفع تظلمات اداری و ایجاد زمینه مناسب جهت احقاق حق و استقرار عدالت صورت می گیرد.

2-   شکایت کننده: شاکی، طرف شکایت را متشکی عنه و عریضه تسلیمی به مرجع رسیدگی کننده را شکواییه می نامند.

 

شکایت چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

1-    در متن شکایت علاوه بر بیان خواسته بصورت مشخص و شفاف از پراکنده گویی و کلی گویی خودداری گردد.

2-   ویژگی های شکایات قابل ارجاع و پیگیری عبارتند از:

الف) شاکی خصوصی شخصا در موضوع ذینفع باشد.

ب‌) موضوع شکایت متوجه طرف شکایت باشد.

ج‌) مفاد شکایت مستند به قوانین، مقررات و ضوابط جاری و ابلاغی باشد.

د‌) در صورت نیاز به مدارک مندرج در شکواییه باید ضمیمه شکایت شده باشد.

 

شکایات هایی رسیدگی نمی شوند!

1-   در صورتی که مشخص گردد شکایت مغرضانه بوده و شاکی تعمداً اقدام به طرح شکایت بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص و دیگران نموده است، موضوع قابل رسیدگی نبوده و می توان طبق قوانین و مقررات با شاکی رفتار نمود.

2-   امور مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی، اخلاقی و موارد مشابه در حیطه وظایف مرکز حراست و واحدهای تابعه بوده و از طریق این مراجع و سایر مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد .

ایـــن اطــمینــان
به شــما داده میشـــود که در سریع ترین زمان دلتــوس پیام شــــما را خـــوانده و پاسخگـــوی شما دوست عزیز باشد.

فرایند رسیدگی به شکایات شما عزیزان در دلتوس

زمان شماهم، برای ما با ارزش است.

1-   مـــــدت زمان بررسی اولیــــــه شـــکایت و تشخیص قبول آن 48 ساعت کاری خواهد بود.

 

 

2-   پس از قبول شکایت و وصول آن؛ تا هفت روز کاری موضـــــوع پیگیری و به شاکی پاسخ داده خواهد شد.

 

 

3-   در صـــــــورت نیاز به فرصت بیشتر برای پیگیری و ارائه پاســـخ، مراتب از طریق سامانه به اطلاع شاکی خواهد رسید.

 

 

4-   شاکی در هـــــــر مرحله از بررسـی، امکان انصــــــــــراف از شکایت خود را خـواهد داشت.

steps شکایات