شَزَم Shazam

شَزَم Shazam

تعمیرات نوت بوک

 استفاده از شزم برای اولین بار مانند استفاده از جادو است. فقط کافی است گوشی تلفنتان را نزدیک یک بلندگو در حال پخش موسیقی بگیرید و منتظر شوید تا اپلیکیشن به آن گوش دهد و به شما اطلاع دهد که چه آهنگی در حال پخش شدن است. تکنولوژی کاملی که پشت این ظاهر ساده است بسیار تأثیرگذار است و بااینکه حدس شزم صد در صد اوقات درست نیست، اما ارزش دانلود کردن را دارد.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *