با ورود به صفحه اعتبار سنجی از طریق لینک زیر و یا از منوی گارانتی – گزینه اعتبارسنجی، با استفاده از شماره کارت و CVV ثبت شده روی کارت گارانتی خود می توانید از صحت و مدت و اعتبار دستگاه خود مطلع گردید.

etebar sanji

اعتبارسنجی کارت گارانتی ۳.۳۳/۵ (۶۶.۶۷%) ۶ votes